(ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري)نگین

862201.01(+1.13%)
آخرین
86,220
پایانی
85,610
دیروز
85,260
حجم معاملات
1,569
کمترین
85,250
بیشترین
86,250