(نيرو سرمايه)نیرو

205801.03(+2.95%)
آخرین
20,580
پایانی
20,080
دیروز
19,990
حجم معاملات
156,711
کمترین
20,580
بیشترین
20,580