(داده گسترعصرنوين-هاي وب)های وب

24141.01(+0.88%)
آخرین
2,414
پایانی
2,403
دیروز
2,393
حجم معاملات
31,243,058
کمترین
2,385
بیشترین
2,425