(پخش هجرت)هجرت

288000.99(-0.52%)
آخرین
28,800
پایانی
28,500
دیروز
28,950
حجم معاملات
790,704
کمترین
28,200
بیشترین
28,900