(شركت ارتباطات سيار ايران)همراه

54000.98(-1.62%)
آخرین
5,400
پایانی
5,449
دیروز
5,489
حجم معاملات
17,121,681
کمترین
5,380
بیشترین
5,500