(سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌)وآذر

99400.99(-1.09%)
آخرین
9,940
پایانی
9,980
دیروز
10,050
حجم معاملات
4,469,446
کمترین
9,800
بیشترین
10,170