(سرمايه گذاري آوا نوين)وآوا

47181.04(+3.74%)
آخرین
4,718
پایانی
4,656
دیروز
4,548
حجم معاملات
23,232,736
کمترین
4,555
بیشترین
4,722