(سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌)والبر

60001.00(-0.33%)
آخرین
6,000
پایانی
6,040
دیروز
6,020
حجم معاملات
3,327,261
کمترین
6,000
بیشترین
6,220