(گروه مديريت سرمايه گذاري اميد)وامید

139301.00(-0.14%)
آخرین
13,930
پایانی
13,940
دیروز
13,950
حجم معاملات
421,639
کمترین
13,710
بیشترین
14,010