(گروه مديريت سرمايه گذاري اميد)وامید

16810-420.00(-2.44%)
آخرین
16,810
پایانی
17,230
دیروز
17,230