(صندوق س شاخصي بازارآشنا)وبازار

164301.00(+0.24%)
آخرین
16,430
پایانی
16,360
دیروز
16,390
حجم معاملات
3,228
کمترین
16,290
بیشترین
16,470