(سرمايه گذاري گروه توسعه ملي)وبانک

101701.03(+2.52%)
آخرین
10,170
پایانی
10,000
دیروز
9,920
حجم معاملات
7,738,647
کمترین
9,890
بیشترین
10,170