(سرمايه گذاري گروه توسعه ملي)وبانک

12500-240.00(-1.88%)
آخرین
12,500
پایانی
12,740
دیروز
12,740