(توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ)وبشهر

61700.98(-1.75%)
آخرین
6,170
پایانی
6,240
دیروز
6,280
حجم معاملات
2,420,662
کمترین
6,000
بیشترین
6,220