(بانك صادرات ايران)وبصادر

21970.99(-1.44%)
آخرین
2,197
پایانی
2,212
دیروز
2,229
حجم معاملات
39,542,228
کمترین
2,192
بیشترین
2,235