(سرمايه‌گذاري‌بهمن‌)وبهمن

48840.98(-2.32%)
آخرین
4,884
پایانی
4,925
دیروز
5,000
حجم معاملات
5,660,265
کمترین
4,872
بیشترین
5,000