(سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌)وبوعلی

21981.00(-0.5%)
آخرین
2,198
پایانی
2,208
دیروز
2,209
حجم معاملات
3,150,690
کمترین
2,171
بیشترین
2,233