(بانك تجارت)وتجارت

25281.00(+0.24%)
آخرین
2,528
پایانی
2,513
دیروز
2,522
حجم معاملات
89,058,713
کمترین
2,495
بیشترین
2,552