(سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌)وتوسم

53401.02(+2.3%)
آخرین
5,340
پایانی
5,270
دیروز
5,220
حجم معاملات
2,209,272
کمترین
5,220
بیشترین
5,350