(گروه س توسعه صنعتي ايران)وتوصا

12001.02(+1.52%)
آخرین
1,200
پایانی
1,212
دیروز
1,182
حجم معاملات
153,514,874
کمترین
1,190
بیشترین
1,234