(سرمايه گذاري و توسعه خوزستان)وثخوز

66500-600.00(-0.89%)
آخرین
66,500
پایانی
67,100
دیروز
67,100
حجم معاملات
11,800
کمترین
67,050
بیشترین
67,100