(سرمايه گذاري و توسعه خوزستان)وثخوز

624000.97(-2.95%)
آخرین
62,400
پایانی
62,800
دیروز
64,300
حجم معاملات
581,563
کمترین
62,400
بیشترین
65,350