(سرمايه گذاري جامي)وجامی

20300.98(-1.5%)
آخرین
2,030
پایانی
2,026
دیروز
2,061
حجم معاملات
8,490,714
کمترین
2,000
بیشترین
2,060