(بيمه حافظ)وحافظ

45911.03(+2.98%)
آخرین
4,591
پایانی
4,588
دیروز
4,458
حجم معاملات
10,307,885
کمترین
4,430
بیشترین
4,591