(سرمايه گذاري خوارزمي)وخارزم

55200.98(-1.78%)
آخرین
5,520
پایانی
5,530
دیروز
5,620
حجم معاملات
21,396,932
کمترین
5,480
بیشترین
5,620