(بانك خاورميانه)وخاور

37571.00(-0.42%)
آخرین
3,757
پایانی
3,772
دیروز
3,773
حجم معاملات
1,848,227
کمترین
3,742
بیشترین
3,888