(بيمه دي)ودی

103901.000
آخرین
10,390
پایانی
10,400
دیروز
10,390
حجم معاملات
14,869,967
کمترین
10,290
بیشترین
10,600