(سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌)ورنا

6870-10.00(-0.15%)
آخرین
6,870
پایانی
6,880
دیروز
6,880