(بانك ايران زمين)وزمین

59200.99(-0.67%)
آخرین
5,920
پایانی
5,910
دیروز
5,960
حجم معاملات
3,132,874
کمترین
5,910
بیشترین
5,970