(سرمايه گذاري نيروگاهي ايران)وسنا

171200.97(-2.95%)
آخرین
17,120
پایانی
17,130
دیروز
17,640
حجم معاملات
1,560,166
کمترین
17,120
بیشترین
17,600