(سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات)وسپهر

54900.98(-1.79%)
آخرین
5,490
پایانی
5,510
دیروز
5,590
حجم معاملات
4,377,891
کمترین
5,440
بیشترین
5,640