(بانك سينا)وسینا

33940.97(-2.56%)
آخرین
3,394
پایانی
3,453
دیروز
3,483
حجم معاملات
4,617,086
کمترین
3,362
بیشترین
3,481