(بانك سينا)وسینا

2200-42.00(-1.87%)
آخرین
2,200
پایانی
2,239
دیروز
2,242
حجم معاملات
19,358,343
کمترین
2,243
بیشترین
2,253