(س. چشم انداز توسعه شمال)وشمال

302001.03(+2.9%)
آخرین
30,200
پایانی
30,150
دیروز
29,350
حجم معاملات
2,005,851
کمترین
28,600
بیشترین
30,200