(سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌)وغدیر

207500.99(-0.53%)
آخرین
20,750
پایانی
20,830
دیروز
20,860
حجم معاملات
3,515,008
کمترین
20,740
بیشترین
20,950