(سرمايه گذاري افتخار سهام)وفتخار

1828-48.00(-2.56%)
آخرین
1,828
پایانی
1,876
دیروز
1,876