(سرمايه گذاري افتخار سهام)وفتخار

22181.03(+2.97%)
آخرین
2,218
پایانی
2,207
دیروز
2,154
حجم معاملات
17,120,532
کمترین
2,112
بیشترین
2,218