(بيمه هوشمند فردا 50% تاديه)وفردا

13171.02(+2.01%)
آخرین
1,317
پایانی
1,324
دیروز
1,291
حجم معاملات
15,845,482
کمترین
1,283
بیشترین
1,329