(شركت بهمن ليزينگ)ولبهمن

38500.98(-2.09%)
آخرین
3,850
پایانی
3,905
دیروز
3,932
حجم معاملات
4,193,062
کمترین
3,850
بیشترین
3,991