(ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌)ولصنم

39920.97(-2.99%)
آخرین
3,992
پایانی
4,013
دیروز
4,115
حجم معاملات
3,816,674
کمترین
3,940
بیشترین
4,159