(واسپاري ملت)ولملت

52400.98(-1.5%)
آخرین
5,240
پایانی
5,250
دیروز
5,320
حجم معاملات
1,615,200
کمترین
5,100
بیشترین
5,340