(ليزينگ پارسيان)ولپارس

60101.07(+6.94%)
آخرین
6,010
پایانی
6,000
دیروز
5,620
حجم معاملات
18,544,786
کمترین
5,830
بیشترین
6,010