(گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري)ومدیر

47000.98(-1.55%)
آخرین
4,700
پایانی
4,774
دیروز
4,774
حجم معاملات
368
کمترین
4,700
بیشترین
4,700