(توسعه‌معادن‌وفلزات‌)ومعادن

52610.99(-0.92%)
آخرین
5,261
پایانی
5,280
دیروز
5,310
حجم معاملات
61,672,294
کمترین
5,152
بیشترین
5,357