(سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌)ونفت

4332-47.00(-1.07%)
آخرین
4,332
پایانی
4,379
دیروز
4,379