(بانك‌اقتصادنوين‌)ونوین

57700.99(-0.86%)
آخرین
5,770
پایانی
5,810
دیروز
5,820
حجم معاملات
3,884,530
کمترین
5,760
بیشترین
5,890