(سرمايه‌گذاري‌نيرو)ونیرو

64601.06(+5.73%)
آخرین
6,460
پایانی
6,420
دیروز
6,110
حجم معاملات
51,410,017
کمترین
6,150
بیشترین
6,530