(مديريت انرژي اميد تابان هور)وهور

17220.98(-1.71%)
آخرین
1,722
پایانی
1,749
دیروز
1,752
حجم معاملات
2,897,703
کمترین
1,721
بیشترین
1,802