(بانك‌پارسيان‌)وپارس

17730.98(-1.88%)
آخرین
1,773
پایانی
1,800
دیروز
1,807
حجم معاملات
21,679,325
کمترین
1,771
بیشترین
1,800