(بانك پاسارگاد)وپاسار

27331.00(+0.07%)
آخرین
2,733
پایانی
2,731
دیروز
2,731
حجم معاملات
30,816,184
کمترین
2,676
بیشترین
2,740