(سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌)وپترو

324101.02(+1.85%)
آخرین
32,410
پایانی
32,010
دیروز
31,820
حجم معاملات
1,511,194
کمترین
31,610
بیشترین
32,890