(داروپخش‌ (هلدينگ‌)وپخش

189801.00(-0.16%)
آخرین
18,980
پایانی
19,000
دیروز
19,010
حجم معاملات
318,428
کمترین
18,850
بیشترین
19,050