(ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌)وپخشح

18600180.00(+0.98%)
آخرین
18,600
پایانی
18,550
دیروز
18,420
حجم معاملات
1,936,437
کمترین
18,500
بیشترین
18,600