(ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌)وپخشح

182000.99(-1.09%)
آخرین
18,200
پایانی
17,990
دیروز
18,400
حجم معاملات
3,583,639
کمترین
17,600
بیشترین
18,300