(پست بانك ايران)وپست

105700.99(-1.03%)
آخرین
10,570
پایانی
10,640
دیروز
10,680
حجم معاملات
3,584,561
کمترین
10,550
بیشترین
10,790