(بانك‌ كارآفرين‌)وکار

23400.99(-1.22%)
آخرین
2,340
پایانی
2,359
دیروز
2,369
حجم معاملات
9,066,767
کمترین
2,332
بیشترین
2,414